Guyrapa

Vikipetãmegua
Kuimba'e tupinamba ogueraháva guyrapa ha hu'y.

Guyrapa niko yma ñande ypykuéra oiporu vaekue guyra ha tymba saite hamba'e ojapi hag̃ua. Ojeiporu vaekue avei ñorãirõme.

Opaichagua guyrapa ndaje oĩ raka'e yma. Oĩ michĩva ha oĩ ipukúva, ha umi ipukúva jaiporu hag̃ua, jaguapy yvýpe. Ñande pýpe jajoko pe yvyra ha ñande pópe jaipyso isã. Umi Siriono, Bolíviape oikóva, oiporu ko'ã ipukúva.

Hu'y opaichaguánte avei oĩ vaekue. Oĩ ipukúva ha oĩ mbykyvéva. Oĩ ijapy hakuáva ha ity'ãi guevíva, ani hag̃uátei ho'arei upe rupi ijehegui. Oĩ avei umi ijapy apu'áva, oipy'akáva guyra jajapíva ani hag̃uátei ho'o osoro.

Guarani apytépe ndaipóri vaekue omonáva pohã ihu'y apýre, ojuka pya'e hag̃ua opa ojapíva.

Guyrapape ojogua guyrapápe. Isã mokõi, ojovái, ha mbytépe jaipyaha ipa'ũme petĩ kyha'i joguaha, upéva héra pyaha. Upéva jajapo hag̃ua, jaiporu inimbo jajapóva guembe rapo pirekuégui terã karaguatágui. Upe pyahápe ñamoĩ ñande mbokaja aky ñaha'ã hag̃ua opa mba'e jajapiséva.