Eho kuatia retepýpe

Tivetano ñe'ẽ

Vikipetãmegua

Tivetano ñe'ẽ (, Pö Khay) ha'e peteĩ sino-tivetano ñe'ẽ ñe'ẽ oñe'ẽ ava tivetano kuarahyheike China ha yvate Vutã, Nepal ha India pe. Ko oñe'ẽva 7sua ava Yvy rehe.

Tivete - བོད་/Bod. Pö
Ava Tivetano - བོད་པ་/Bod.Pa. Pöpa
Ava - པ་/Pa pa
sy - ཨ་མ་/A.Ma. a ma
ru - པ་ཕ་/Pa.Pha. pa pha
teindy - ཇོ་ཇོ་/Jo.Jo. jo jo
pitã - སྤུ་གུ/sPu.Gu. pugu
Nepal - བལ་ཡུལ/Bal.Yul. Bal Yul
Vutã - འབྲུགས་ཡུལ/'Brugs.Yul. Druk Yul
China - རྒྱ་ནག་/rGya.Nag. Gya Nag
India - སྒྱ་གར་/sGya.Gar. Gyagar
Paraguái - པ་ར་གུ་ཡེ་/Pa.Ra.Gu.Ye. Paraguye
jagua - ཁྱི་/Khyi. khi
kavaju- རྟ་/rTa. ta
vaka - བ་ཕྱུགས་/Ba.Phyugs. paphü
mbarakaja - ཞི་མི་/Zhi.Mi. zhi mi
pirá - ནྱ་/Nya. nya
peteĩ - གཅིག་/gCig. chig
mokoĩ - གཉིས་/gNyis. ñi
mbohapy - བསུམ་/bSum. sum
irundy - བཞིས་/bZhis. shi
po - ལྔ་/lNga. nga
pa - བཆུ་/bChu. chhu
ara - ཟླ་/zLa. da
Kuarahy - ནྱི་མ་/Nyi.Ma. nyima
Jasy - ཟླ་བ་/zLa.Ba. dawa
amana - ཆར་པ་/Char.Pa. chharpa
tataendy - སྐར་མ་/sKar.Ma. karma
pyhare - མཚན་/mThan. thän
ñũ - ཞིང་ཁ་/Zhing.Kha. zhingkha
yvytu - རི་/Ri. ri
Yvy - ས་/Sa. sa
y(yvykoaa) - གཊསང་པོ་/gTsang.Po. tsangpo
tapeguasu - ལམ་/Lam. lam
yvyrá - ཤིང་སྡོང་/Shing.Dong. shing dong
ka'aguypy - ཤིང་ནགས་/Shing.Nag.
tava - གྲོང་སྐྱེར་/Grong.sKyer. tongkye
óga - ཁང་པ་/Khang.Pa. khangpa
tetã - རྒྱ་ཁབ་/rGya.Khab. g'akha

bottom right