Luisõ

Vikipetãmegua

Luisõ hérava avei Avajagua ha'e peteĩ mymba jaguápe ojoguáva, ivai, hesa vera ha iñakãnguasu. Pyhare pytévove oho ojapajeréi te'õngue ári, upévare hesa'yju ha ine.

Oje'e avei pyhare og̃uahẽha oturuñe'ẽ puku, maymáva ahendúvape omopirĩmba. Sapy'a rei opokóvo nderehe ho'ysãva, upéva ha'e Luisõ nemomarandu og̃uahẽmaha nde ára paha, oĩramo kuña imembýva pokõi (7) kuimba'e ijapytépe oĩva'erã katuete Luisõ he'i la mombe'u gua'u. Luisõ ha'e pokõiha memby

Tau ha Keraná orekova'ekue.