Eho kuatia retepýpe

Okẽndusu:Ñe’ẽnguéra

Vikipetãmegua

Ñe'ẽ, pe mba'e jaipurúva ñañemongetasévo, jahechaukasévo ñane rembipota ha remiandu, ñamomarandusévo umi mba'e oĩva ñane akãme. Ñe'ẽ ikatu pe mba'epu jajapóva ñañemongetávo, ñamombe'úvo ñane rembiasa, umi mba'e jahaíva térã umi mba'e jajapóva ñande po rupive ohechauka hag̃ua pe ja'eséva. Ñe'ẽ ningo mba'e porãitéva yvypóra no'õme, ndajaikuaái mbovýpa ñe'ẽ oĩ yvy ape ári, hetaitereígui ha opaichaguágui, sapy'ánte avei oĩ ñe'ẽ pyahu ha sapy'ánte ndaiporivéima peteĩ ñe'ẽ ndojeipuruvéiva, upéicha oiko ymaguare guive ára pukukuévo. He'iháicha “The Ethnologue: Languages of the World”, ary 2018 jave, oĩ ko yvy ape ári amo 7.099 ñe'ẽ.

Ko'ápe rejuhu marandu ha tembikuaa ñe'ẽ rehegua, ikatu reikuaave ñe'ẽnguéra opaichagua rehegua, ikatu rehecha mba'éichapa yvypóra oipuru ñe'ẽ.


Kuatiarogue ambuéva
Achegety Amérika ñe'ẽnguéra tee Indoeurópa ñe'ẽnguéra Marandu Ñe'ẽnga

Yvóra ñe'ẽnguéra

Áfrika ñe'ẽnguéra: Araveñe'ẽ, Cháde, Cheua ñe'ẽ, Chóna ñe'ẽ, Kuchíta, Kanúri, Kiñarruánda, Masái, Sesóto, Setusuána, Suahíli ñe'ẽ, Turukána, Xhosa, Wólof ñe'ẽ, Zulu, ha ambuéva...

Amérika ñe'ẽnguéra: Aleúto ñe'ẽ, Aimarañe'ẽ, Avañe'ẽ, Cheroki ñe'ẽ, Inutytu ñe'ẽ, Irokésa ñe'ẽnguéra, Kariña ñe'ẽ, Kechuañe'ẽ, Língua geral, Mája, Mapucheñe'ẽ, Nahuatl, Naváho ñe'ẽ, Tupinamba ñe'ẽ, ha ambuéva...

Ásia ñe'ẽnguéra: Araveñe'ẽ, Asame ñe'ẽ, Aseri ñe'ẽ, Chinañe'ẽ, Dzalakhañe'ẽ, Dzongkhañe'ẽ, Hapõñe'ẽ, Hindi ñe'ẽ, Evréo ñe'ẽ, Kanare ñe'ẽ, Kokborok, Koreañe'ẽ, Kúrdo ñe'ẽ, Manipuri ñe'ẽ, Marati ñe'ẽ, Mongoliañe'ẽ, Okinaguañe'ẽ, Peysiañe'ẽ, Sindi ñe'ẽ, Sánskrito, Tamil, Tulu ñe'ẽ, Télugu, Tivetano ñe'ẽ, Tái ñe'ẽ, Tuykiañe'ẽ, Urdu ñe'ẽ, Valúchi ñe'ẽ, Vengali ñe'ẽ, Vienã ñe'ẽ, ha ambuéva...

Auturonésia ñe'ẽnguéra: Fíji ñe'ẽ, Haguái ñe'ẽ, Háva ñe'ẽ, Malájo ñe'ẽ, Mandagakañe'ẽ, Maóri ñe'ẽ, Samóa ñe'ẽ, Taiti ñe'ẽ, Tagálo ñe'ẽ, Tónga ñe'ẽ, Ypa'ũnguéra Marshall ñe'ẽ, ha ambuéva...

Európa ñe'ẽnguéra: Alemañañe'ẽ, Chekoñe'ẽ, Eloveñañe'ẽ, Elovakiañe'ẽ, Euskéra ñe'ẽ, Ingleñe'ẽ, Hyãsiañe'ẽ, Gyresiañe'ẽ, Itáliañe'ẽ, Karaiñe'ẽ, Lasioñe'ẽ, Neelándañe'ẽ, Ndinamakañe'ẽ, Noruegañe'ẽ, Poloñañe'ẽ, Peroñe'ẽ, Romãcheñe'ẽ, Rrumáñañe'ẽ, Rrusiañe'ẽ, Samogitiñe'ẽ, Seviañe'ẽ, Ukyañañe'ẽ, ha ambuéva...

Ñe'ẽnguéra ojejapóva: Esperanto, Ido, Volapük, ha ambuéva...


Okẽndusu ambuéva ñe'ẽ rehegua
Karaiñe'ẽ rokẽndusu Avañe'ẽ rokẽndusu